Aerospace & Defense MBA

Aerospace & Defense MBA Alumni

Ken Autry

Class of 2016

David Frazier

Class of 2016

Kirk Tower

Class of 2016

Kristina Kulbe

Class of 2016

David McElrath

Class of 2016

Mark Greenamyer

Class of 2016

Doug Lucka

Class of 2016

Matt Kimber

Class of 2016

Erin Stevens

Class of 2016

Michael Kirtland

Class of 2016

Jack Robie

Class of 2016

Michael Mitchell

Class of 2016

Michelle Odom

Class of 2016

Philip Ryan

Class of 2016

Adrian Zinnerman

Class of 2016

Robert Chernoff

Class of 2016

Annette Burrell

Class of 2016

Jeffrey Speers

Class of 2016

John Fleet

Class of 2015

Title: LTC; Operations Officer & Instructor Pilot Supervisor
Organization: AL Army National Guard
Location: Montgomery, AL

Stephen Ross

Class of 2015

Title: Financial Management Lead
Organization: Warner Robins ALC
Location: Robins AFB, GA

Pages